«Мультикультуралізм і толерантність на Буковині»

липні-вересні 2021 року Інститут політичних студій та соціального капіталу реалізував проект «Мультикультуралізм і толерантність на Буковині» в рамках лекційної програми Чернівецької літньої школи «Дискурси ідентичності в полікультурних просторах: Республіка Молдова та Буковина»