Інститут Політичних Студій та Соціального Капіталу (IPSSC) – аналітичний центр, зареєстрований у м. Чернівці (Україна) як громадська наукова організація для проведення високоякісних наукових досліджень в галузі політології, соціології, міжнародних відносин та геополітики, розробки практичних рекомендацій та сприяння накопиченню дієвого соціального капіталу у транскордонному вимірі.

Наші цілі:

  • Проведення високоякісних наукових досліджень в галузі політології, соціології, міжнародних відносин та геополітики;
  • Сприяння розвитку політичних інститутів в регіонах України та їх наповнення позитивним соціальним капіталом;
  • Експертна оцінка інформаційних процесів, аналіз та моніторинг преси, проведення наукових досліджень та їх публічне оприлюднення;
  • Сприяння вдосконаленню і вироблення нових методик вимірювання соціального капіталу та методології його вивчення;
  • Проведення моніторингу стану забезпечення прав національних, етнічних, мовних та інших меншин в Україні;
  • Всебічне, повне і неупереджене інформування населення про політичні події та їх наслідки, зміни у законодавстві та оприлюднення аналітичних звітів щодо стану демократії та соціального капіталу в Україні;
  • Сприяння розвитку місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення в контексті адміністративно-територіальної реформи;
  • Запровадження практик ефективного соціального менеджменту через навчання та інформування населення;
  • Сприяння консолідації соціального капіталу в транскордонному контексті задля зміцнення партнерських відносин між Україною (або окремими регіонами) та країнами, які належать до європейської спільноти.

Наша сторінка у мережі Facebook – https://www.facebook.com/institutesocialcpiatal