Інститут Політичних Студій та Соціального Капіталу (IPSSC) – аналітичний центр, зареєстрований у м. Чернівці (Україна) як громадська наукова організація для проведення високоякісних наукових досліджень в галузі політології, соціології, міжнародних відносин та геополітики, розробки практичних рекомендацій та сприяння накопиченню дієвого соціального капіталу у транскордонному вимірі.

Місія Інституту  Політичних Студій та Соціального Капіталу – міждисциплінарне вивчення суспільно-політичних процесів та сприяння розвитку політичних інститутів в регіонах України. Пріоритетним напрямом діяльності Інституту Політичних Студій та Соціального Капіталу, окрім наукової роботи, є сприяння накопиченню соціального капіталу та довіри між  Україною (або її прикордонними регіонами) та сусідніми державами-членами Європейської Спільноти.