Соціальний капітал в Україні та Румунії. Новий вимір процесів європейської інтеграції – наукова монографія

У Чернівцях вийшла друком наукова монографія «Соціальний капітал в Україні та Румунії: новий вимір процесів європейської інтеграції». Її автор, політолог Марін Герман, директор Інституту Політичних Студій та Соціального Капіталу (м. Чернівці), асоційований лектор Сучавського Університету імені Штефана чел Маре (Румунія), мав за мету показати, що європейська інтеграція – це не тільки сукупність інституційних та законодавчих змін, як прийнято вважати у традиційних політологічних та правових концепціях.

Досить часто успіх реформ залежить від цінностей, норм поведінки та культури суспільства. У цій книзі автор показує, яким чином теорії соціального капіталу пояснюють успіхи і невдачі реформ у рамках процесів європейської інтеграції на прикладі двох сусідніх країн: України та Румунії.

Книга засновується на результатах досліджень, проведених в рамках дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, захищеної автором у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (спеціальність 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки, науковий керівник – доктор політичних наук, професор А.М. Круглашов) з актуалізацією емпіричної тa теоретичної частин праці.

Праця друкується в рамках програми Інституту Політичних Студій та Соціального Капіталу щодо інформування суспільства про важливість накопичення соціального капіталу.

Рецензенти: Варга Наталія Іллівна – доктор соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Мельничук Любов Ністорівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Правління Інституту Політичних Студій та Соціального Капіталу вирішило надати користувачам цього сайти вільний доступ для перегляду книги.  

ПРОЧИТАТИ МОНОГРАФІЮ