«Мультикультуралізм і толерантність на Буковині»

липні-вересні 2021 року Інститут політичних студій та соціального капіталу реалізував проект «Мультикультуралізм і толерантність на Буковині» в рамках лекційної програми Чернівецької літньої школи «Дискурси ідентичності в полікультурних просторах: Республіка Молдова та Буковина»

Неоімперіалізм між Балтикою та Чорним Морем: між реальністю та гібридною реальністю

В цілому, подальша гібридизація політичної реальності може призвести до втрати ціннісних орієнтирів у країнах Балтії та Чорного Моря та загального суспільного дезорієнтування, те що непотрібно допустити в контексті нехтування окремими геополітичними гравцями норм міжнародного права

Аналіз для „Новин Кавказу” Грузинського Центру Стратегічного Аналізу

„Новини Кавказу” Грузинського Центру Стратегічного Аналізу поширили виступ IPSSC на міжнародному круглому столі „Hannibal intra muros. Рішення та стратегії консолідації стійкості в Чорноморському регіоні” (хвилина 11 – російською мовою, Марін …

Децентралізація влади без соціального капіталу – шлях до «інституційної невдачі» (досвід країн ЄС для України)

Марін Герман, кандидат політичних наук, директор Інституту Політичних Студій та Соціального Капіталу, головний редактор Медіа Центру БукПресс Досить часто у країнах ЦСЄ при обговоренні необхідності проведення реформ звертають уваги здебільшого …

Геополітичний проєкт Інтермаріум: від колективного страху до соціального капіталу

Для країн Інтермаріуму перехід від колективного страху до соціального капіталу є завданням досить непростим. Якщо проаналізувати окремо трикутник Україна – Румунія – Р.Молдова, говорити про високий рівень довіри між цими країнами досить важко, економічні проєкти не є пріоритетними, а суспільства ще живуть історичними ресентиментами, які не дозволяють побудувати стійку систему співпраці.

Співпраця між Україною та Республікою Молдова у сфері безпеки – інтерв’ю для «Gazeta de Chișinău»

Про настрої в Україні в ц моменти максимальної напруги, викликаної концентрацією російських військ на кордоні з Україною, повідомляє політичний оглядач Марін Герман для Gazeta de Chisinău. Аналітик проводить паралель між ситуацією в Придністров’ї та на сході України.